Các loại biển số xe ô tô: Ký hiệu + Ý nghĩa màu sắc

0
14

Biển số xe ô tô tại Việt Nam được quy định bởi Luật Giao thông đường bộ và có nhiều loại khác nhau và chúng được phân biệt dựa trên màu sắc và ký hiệu. Mỗi loại biển số xe ô tô sẽ mang một ý nghĩa riêng, thể hiện thông tin về loại xe và chủ sở hữu.

Tuy nhiên, khi ra đường, không hẳn biển số nào bạn có thể nhận ra, vì một số biển đặc biệt khi bạn thấy có thể để lại cho bạn nhiều ấn tượng. Vậy những biến số đó là gì? Chúng thuộc cá nhân hay tổ chức nào? Vì sao những biển số đó lại có màu khác nhau? Tất cả sẽ được tôi giải đáp ngay sau đây.

Ở bài viết này, tôi sẽ trình bày đến các bạn những ký hiệu hay màu sắc về biển số xe ô tô, cũng như cập nhật các quy định mới nhất về chúng.

Biển số là gì?

Biển số xe (hay còn gọi là biển xe cơ giới) là tấm biển được gắn trên mỗi xe cơ giới và được cấp khi mua xe hoặc chuyển nhượng xe bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Biển số xe được làm từ kim loại hoặc nhựa, gắn liền với phương tiện, giúp phân biệt và xác định thông tin của chủ sở hữu một cách dễ dàng. Mã nhận dạng đăng ký bao gồm chữ số hoặc kết hợp cả chữ và số, được cấp theo cơ sở dữ liệu theo từng khu vực đảm bảo tính riêng biệt cho từng phương tiện.

Biển số xe

Quy định về biển số xe ô tô

Ngày 01/7/2023, Bộ Công an ban hành Điều 37, Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023), cụ thể:

Về chất liệu của biển số:

 • Biển số xe được sản xuất bằng kim loại, có màng phản quang, ký hiệu bảo mật Công an hiệu đóng chìm theo tiêu chuẩn kỹ thuật biển số xe cơ giới của Bộ Công an;
 • Đối với biển số xe đăng ký tạm thời quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 24/2023/TT-BCA được in trên giấy.

Ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số trên biển số đăng ký các loại xe thực hiện theo quy định tại các phụ lục số 02, phụ lục số 03 và phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Xe ô tô được gắn 02 biển số:

 • 01 biển số kích thước ngắn: Chiều cao 165mm, chiều dài 330mm;
 • 01 biển số kích thước dài: Chiều cao 110mm, chiều dài 520mm.

♦ Cách bố trí chữ và số trên biển số ô tô của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước:

 • Hai số đầu là ký hiệu địa phương đăng ký xe, tiếp theo là sêri đăng ký (chữ cái);
 • Nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 05 chữ số tự nhiên từ 000.01 đến 999.99;

♦ Cách bố trí chữ và số trên biển số xe ô tô của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài:

 • Thứ nhất là Hai số đầu là ký hiệu địa phương đăng ký xe.
 • Thứ hai là ký hiệu tên nước, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế gồm 03 số tự nhiên
 • Thứ ba là seri biển số chỉ nhóm đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài, nhóm thứ tư là thứ tự xe đăng ký gồm 02 số tự nhiên từ 01 đến 99;
Biển số xe ô tô

Màu sắc và ký hiệu biển số xe ô tô

Theo Khoản 5, Điều 37 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định màu sắc, seri biển số xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước cụ thể bao gồm:

#1. Biển số xe ô tô nền màu xanh, chữ và số màu trắng, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 11 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M cấp cho xe của các cơ quan của Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban an toàn giao thông quốc gia; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức chính trị – xã hội (gồm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam); đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe công lập; Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước;

Biển số xe ô tô nền màu xanh, chữ và số màu trắng

#2. Biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, seri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước, không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này;

Biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen

#3. Biển số xe ô tô nền màu vàng, chữ và số màu đen cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z;

Biển số xe ô tô nền màu vàng, chữ và số màu đen

#4. Biển số xe ô tô, xe mô tô nền màu vàng, chữ và số màu đỏ, có ký hiệu địa phương đăng ký và hai chữ cái viết tắt của khu kinh tế theo quy định của Chính phủ:

Một số trường hợp có ký hiệu sêri riêng, gồm:

 • Biển số xe có ký hiệu “CD” cấp cho xe ô tô chuyên dùng, kể cả xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân sử dụng vào mục đích an ninh;
 • Biển số có ký hiệu “” cấp cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước, được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thí điểm, kể cả xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ;
 • Biển số có ký hiệu “HC” cấp cho xe ô tô phạm vi hoạt động hạn chế;
 • Xe có kết cấu tương tự loại xe nào thì cấp biển số đăng ký của loại xe đó.
Biển số xe ô tô, xe mô tô nền màu vàng, chữ và số màu đỏ

Bên cạnh đó, theo Khoản 6, Điều 37 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định màu sắc, seri biển số xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài cụ thể thể bao gồm:

 • Biển số nền màu trắng, chữ màu đỏ, số màu đen, có seri ký hiệu “NG” màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó. Riêng biển số xe của Đại sứ và Tổng Lãnh sự có thứ tự đăng ký là số 01 và thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các nhóm số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký (biển số 01 được cấp lại khi đăng ký cho xe mới);
 • Biển số nền màu trắng, chữ màu đỏ, số màu đen, có sêri ký hiệu “QT” màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của tổ chức đó. Riêng biển số xe của người đứng đầu cơ quan đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc có thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký;
 • Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có sêri ký hiệu “CV” cấp cho xe của các nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư công vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế;
 • Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có ký hiệu “NN” cấp cho xe của tổ chức, văn phòng đại diện, cá nhân nước ngoài, trừ các đối tượng quy định tại các điểm a, điểm b, điểm c khoản này.
Phân biệt ý nghĩa các màu xanh, đỏ, trắng, vàng

Quy định mới biển số xe được cấp

Căn cứ theo Điểm 3, 4, 5, 6, 7 Điều 3 Thông tư 24/2023/TT-BCA thì từ ngày 15/8/2023, biển số xe được cấp và quản lý quy định cụ thể:

 • Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (sau đây gọi là biển số định danh). Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư này.
 • Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.
 • Đối với chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp.
 • Đối với chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức do hệ thống định danh và xác thực điện tử xác lập; trường hợp chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.
 • Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Có thể thấy, để tối ưu hóa quá trình quản lý biển số xe cũng là bước đầu để tiến đến đăng ký điện tử, tạo thuận lợi cho quá trình định danh điện tử, từ đó có thể tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại cho người dân nhưng vẫn đảm bảo các thông tin chính xác và hoàn thành nhanh chóng.

Quy định mới biển số xe được cấp

Tóm lại, mỗi biển được cấp đều có quy định về màu sắc và ký hiệu khác nhau, hy vọng những thông tin mà Chúng tôi mang lại, sẽ giúp các bạn đọc phần nào hiểu hơn về các loại biển số xe.

Những câu hỏi thường gặp

Sau đây là một số câu hỏi thường gặp về chủ đề “Biển số xe ô tô” mà nhiều bạn đọc có thể quan tâm và theo dõi.

Biển số xe có thể được cá nhân hóa theo ý muốn không?

Hiện tại, Việt Nam không cho phép cá nhân hóa biển số xe theo ý muốn. Biển số xe được cấp theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính thống nhất và dễ dàng quản lý.

Có thể tra cứu biển số xe ô tô không?

Bạn đọc có thể truy cập và đường link http://app.vr.org.vn/ptpublic/ThongtinptPublic.aspx để có thể chủ động tra cứu thông tin biển số xe ô tô. Chỉ cần điền mã số xe ô tô và mã xác thực theo yêu cầu.

Biển số xe ô tô có giá trị không?

Biển số xe, vốn chỉ là dãy ký tự đơn thuần để nhận dạng phương tiện, tuy nhiên ngày nay đã trở thành một sản phẩm thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không chỉ mang giá trị sử dụng, biển số xe còn là món đồ sưu tầm đầy tiềm năng và là biểu tượng đẳng cấp của chủ sở hữu.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận