Bằng lái xe

Đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2 trong bao lâu?

XE +Người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 và ô tô hạng B1 được tự học các môn lý thuyết nhưng phải đăng ký tại cơ sở được phép đào tạo. Hỏi: Xin hỏi việc học lái xe...