Đại lý Volkswagen

Volkswagen ra mắt đại lý 4S lớn nhất tại Việt Nam

XE +Đại lý 4S VW AutoHaus là Đại lý trực thuộc Volkswagen Việt Nam tại thị trường trọng điểm Hà Nội và cũng là Đại lý 4S có qui mô lớn nhất tới thời điểm hiện tại với 2 showroom trưng bày. [caption id="attachment_3638" align="aligncenter"...